Obecní úřad Tvrdkov
Tvrdkov č. 57
793 44 Horní Město

ID datové schránky: 48fbkii
Tel.: 554 291 002, 554 219 749

tvrdkov@seznam.cz – starosta obce
tvrdkov.uctarna@seznam.cz – účetní obce

Dnes je úterý 24.11.2020 23:44
Svátek slaví: Emílie, zítra Kateřina

logo

Obec Tvrdkov podala žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj z programu: "Program obnovy a rozvoje venkova MSK 2019" na rekonstrukci místní komunikace v Mirotínku". Žádost byla úspěšná, obec realizovala projekt v průběhu měsíce června 2020. Moravskoslezský kraj poskytl ze svého rozpočtu obci dotaci ve výši 400.000,- Kč.

V letoším roce obec podala žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj z programu: "Program obnovy a rozvoje venkova MSK 2020" na rekonstrukci místní komunikace v Rudě". Rovněž tato žádost uspěla a obec získala z rozpočtu MSK dotaci ve výši 399.969,- Kč.

Vláda s účinností ode středy 28. října 2020 od 00:00 do úterý 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakázala volný pohyb osob na celém území České republiky.

Zákaz platí po celý den, jsou však stanoveny výjimky odlišné pro denní a noční dobu.

Zákaz volného pohybu osob v době od 21:00 do 04:59 se nevztahuje na:

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
 • výkon povolání,
 • výkon činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 • neodkladné cesty, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště.

Zákaz volného pohybu osob v době od 05:00 do 20:59 se nevztahuje na:

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cesty nezbytně nutné k zajištění výše uvedených potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
 • cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
 • cesty do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cesty za účelem vycestování z České republiky,
 • účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob,
 • na návštěvu hřbitova,
 • cesty zpět do místa svého bydliště.

Vláda nařídila omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů  a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Na veřejně přístupných místech je možno pobývat nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou

 • členů domácnosti,
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních.

Při kontaktu s ostatními osobami je nutno zachovávat odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Vláda také nařídila zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště. Dále doporučila zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě a omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Vláda krizovým opatřením rovněž omezila právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím - shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry. Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Vláda České republiky rozhodla o přijetí krizových opatření ohledně volného pohybu osob, která budou účinná od čtvrtka 22. října 2020 od 06:00 do úterý 3. listopadu 2020 do 23:59.

Zákaz volného pohybu osob

Vláda zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cest nezbytně nutných k zajištění výše uvedených potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
 • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cest za účelem vycestování z České republiky,
 • účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Vláda dále nařídila:

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
  • členů domácnosti,
  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
  • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Shromažďovací právo

Vláda omezila právo pokojně se shromažďovat tak, že:

 • shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků,
 • účastníci musejí být ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a zachovávat rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 • každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Doporučení pro zaměstnavatele

Vláda doporučila zaměstnavatelům

 • využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
 • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
 • využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
 • omezit přímý kontakt se zákazníky, a to osobám zajišťujícím služby
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče.

 

Oznámení o omezení provozu Obecního úřadu v Tvrdkově

 

  

          v souvislosti s krizovým opatřením vlády č.398/2020 Sb. ze dne 8.10.2020 se mění úřední hodiny pro veřejnost:

 


Obecní úřad Tvrdkov bude veřejnosti přístupný v těchto úředních hodinách:

   

Pondělí            11:00 – 12:00                13:00 – 17:00

 Středa             11:00 – 12:00                13:00 – 17:00

     Obec Tvrdkov vydává s okamžitou platností až do odvolání zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut. Vyzýváme všechny občany, aby pitnou vodu využívali co nejhospodárněji a neplýtvali s ní.

Jan Žédek - starosta obce

Strana 1 z 2

Obec Tvrdkov © Všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.