Obecní úřad Tvrdkov
Tvrdkov č. 57
793 44 Horní Město

ID datové schránky: 48fbkii
Tel.: 554 291 002, 554 219 749

starosta@tvrdkov.cz – starosta obce
uctarna@tvrdkov.cz – účetní obce

Dnes je pondělí 22.7.2024 9:17
Svátek slaví: Magdaléna, zítra Libor

Upozorňujeme, že ve dnech od 16.7.2024 do 26.7.2024 bude Obecní úřad v Tvrdkově z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

V nutných případech volejte t.č. 724 178 719.

Vážení spoluobčané,

obracím se na Vás s naléhavou prosbou o zlepšení přístupu k třídění odpadu a udržování pořádku kolem našich popelnic. V poslední době jsme zaznamenali zvýšený počet odpadků poházených kolem kontejnerů, což nejen že znečišťuje naše okolí, ale také představuje hrozbu pro zdraví a bezpečnost nás všech.

Prosíme Vás proto o následující:

1.⁠ ⁠Třiďte odpad správně: Věnujte pozornost tomu, co patří do jednotlivých kontejnerů. Na kontejnerech jsou jasně označeny druhy odpadu, které do nich patří.

2.⁠ ⁠Nenechávejte odpadky mimo kontejnery: Pokud je kontejner plný, nepokládejte odpad vedle něj. Počkejte, až bude kontejner vyprázdněn, nebo použijte jiný kontejner v okolí.

3.⁠ ⁠V našich popelnicích byly nalezeny elektrospotřebiče, které sem rozhodně nepatří. Elektrospotřebiče obsahují nebezpečné látky, které mohou ohrozit životní prostředí i naše zdraví, pokud nejsou správně likvidovány. Všechny elektrospotřebiče lze bez problémů odevzdat na sběrném místě v Tvrdkově. Prosíme Vás, abyste využívali této možnosti a nepohazovali elektrospotřebiče do běžných popelnic.

4.⁠ ⁠Respektujte okolí kontejnerů: Udržujte okolí kontejnerů čisté a nepohazujte odpadky na zem. Pomáháte tak předcházet šíření nečistot a případným zdravotním rizikům.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. Jen společně můžeme přispět k tomu, aby naše obec byla čistá a příjemná pro život.

IMG 20240704 WA0002    IMG 20240704 WA0001 IMG 20240704 WA0000

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si naše obec vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce k ochraně přírody v roce 2023. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 7,30 MWh elektřiny, 670,85 litrů ropy, 64,20 m3 vody a 0,52 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 0,69 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 26,29 kg. Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí. *Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

SKM C25824012216330

Obec Tvrdkovje smluvně zapojena do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. Tato společnost provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení.

V roce 2023 získalo/a Obec Tvrdkov z motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. odměnu ve výši 19.950,- Kč. Za tuto částku byl pořízen kamerový systém na sběrný dvůr v Tvrdkově.

Please publish modules in offcanvas position.