Obecní úřad Tvrdkov
Tvrdkov č. 57
793 44 Horní Město

ID datové schránky: 48fbkii
Tel.: 554 291 002, 554 219 749

starosta@tvrdkov.cz – starosta obce
uctarna@tvrdkov.cz – účetní obce

Dnes je neděle 21.7.2024 11:11
Svátek slaví: Vítězslav, zítra Magdaléna

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název:
Obec Tvrdkov

2. Důvod a způsob založení:
Obec Tvrdkov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura:

Obecní úřad:
Jan Žédek - starosta obce, tel.: 554291002, mobil 724178719
Lenka Štefková – účetní obce, tel.: 554219749, mobil 773784443

Zastupitelstvo obce:
Ing. Jaroslav Stránský – místostarosta
Ing. Pavel Bartoš - člen zastupitelstva
Pavla Malúšová - člen zastupitelstva
Hana Polčáková – člen zastupitelstva
Jaroslav Řezníček - člen zastupitelstva
Zbyněk Spěšný - člen zastupitelstva

Finanční výbor:
Pavla Malúšová – předseda výboru
Ing. Pavel Bartoš – člen výboru
Hana Polčáková – člen výboru
Kontrolní výbor:
Jaroslav Řezníček – předseda výboru
Zbyněk Spěšný – člen výboru
Ing. Pavel Bartoš – člen výboru

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Nikola Pohanělová - tel: 554 254 308, mobil: 605 920 979

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Kontaktní spojení:
4.1. Kontaktní poštovní adresa:
Obec Tvrdkov
Tvrdkov 57
793 44 Horní Město

4.2. Adresa úřadu pro osobní návštěvu:

Obec Tvrdkov
Tvrdkov 57
793 44 Horní Město

4.3. Úřední hodiny:

Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
St  8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

4.4. Telefonní čísla:

pevná linka: 554 291 002 – starosta obce, 554 219 749 – účetní obce

4.5. Čísla faxu:

fax neprovozujeme

4.6. Adresa internetové stránky:

www.tvrdkov.cz

4.7. Adresa e-podatelny:

e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8. Další elektronické adresy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – starosta obce
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – účetní obce

5. Případné platby lze poukázat:

na číslo účtu: 12729771/0100 (bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti).

6. IČ:
00576000

7. DIČ:
CZ00576000

8. Dokumenty:

8.1. Seznam Hlavních dokumentů:
Územní plán

8.2. Rozpočet obce

Rozpočet obce

9. Žádosti o informace:

Poskytování informací. Jakým způsobem a kde získat příslušné informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Potřebné náležitosti

11. Opravné prostředky

Seznam opravných prostředků

12. Formuláře:

Stránka s formuláři a žádostmi

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací:

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, znění pozdějších předpisů  
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správa, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů


14.2. Vydané právní předpisy:
Obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:
pdfCeník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:

- žádná nejsou

15.3. Poskytnuté informace

pdfposkytnutá informace 1-2024

16. Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv:
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou pro Obec Tvrdkov potřebné.

16.2. Výhradní licence:

Vvýhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4. - žádné nejsou

17. Výroční zpráva

Výroční zprávy

pdfVýroční_zpráva_o_činnosti_Obce_Tvrdkov_v_oblasti_poskytování_informací_podle.pdf

18. Zásady zpracování osobních údajů

doczásady.doc

 

 

Please publish modules in offcanvas position.