Obecní úřad Tvrdkov
Tvrdkov č. 57
793 44 Horní Město

ID datové schránky: 48fbkii
Tel.: 554 291 002, 554 219 749

starosta@tvrdkov.cz – starosta obce
uctarna@tvrdkov.cz – účetní obce

Dnes je neděle 3.12.2023 23:14
Svátek slaví: Svatoslav, zítra Barbora

logo

V průběhu měsíce října 2021 obec realizovala projekt "Výstavba a modernizace kanalizace a ČOV Tvrdkov". Došlo k vybudování nové ČOV v Tvrdkově a byla nahrazena kanalizace, která byla v havarijním stavu. Na splufinancování projektu požádala obec o dotaci z Moravskoslzského kraje z dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce". Žádost byla úspěšná, obec získala dotaci ve výši 75 % z uznatelných nákladů, což činí 2 384 618,- Kč. Celkové náklady včetně projektové dokumentace činily 3 847 185,19 Kč. 

 

Obyvatelé ČR si třídění odpadů oblíbili. Ačkoliv jsme byli poslední dva roky často nuceni zůstat doma a zvýšilo se tak množství odpadu, se kterým jsme se museli vypořádat, podařilo se nám třídit odpad na jedničku, za což bych vám chtěl poděkovat.

Obec Tvrdkov byla totiž jen díky vám velmi úspěšná v krajské i celostátní soutěži třídění odpadu.  V  kategorii obcí do 800 obyvatel se na krajské úrovni Tvrdkov umístil první v soutěži o keramickou popelnici i v soutěži třídění elektroodpadu „O keramické sluchátko“. V soutěži o sošku „Elektrooskara“, kde se hodnotí sběr domácích elektrospotřebičů (lednice, pračky, sporáky, bojlery), včetně drobných domácích přístrojů a nástrojů, Tvrdkov s výtěžností 29,96 kg na obyvatele dokonce zvítězil mezi všemi obcemi do 10 000 obyvatel.

To však nebyl jediný úspěch naší obce. V celostátní soutěži obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici Tvrdkov ovládl kategorii obcí do 500 obyvatel. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu. Hodnotil se také poměr tříděného odpadu a produkci komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob). Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu, a také obce, které sbírají všechny povinné komodity.

Je potřeba si důležitost třídění neustále připomínat, abychom se jednou neutopili v odpadcích. Je nutné nejen odpad třídit, ale také ho méně produkovat, nakupovat s rozvahou, produkty maximálně využívat a upřednostňovat ty, které lze znovu použít. Bez vás bychom tak velkého  úspěchu nemohli dosáhnout. Všem, komu není lhostejná ochrana životního prostředí a přispěli k třídění odpadu moc děkujeme. Ačkoliv se každý rok zlepšujeme, je potřeba třídění odpadu dále podporovat a vylepšovat. Úspěch naší obce nechť je nám všem motivací a slouží jako příklad pro ostatní.

Keramická popelnice Frýdek 128

IROP CZ RO B C RGB

Název projektu: Stavební úpravy stávajícího objektu - vytvoření tří nových bytových jednotek - sociální bydlení
reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008744

Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Tvrdkov, které umožní osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.

Celkové náklady projektu: 6 195 816,00 Kč
Výše dotace: 5 576 234,40 Kč

Realizace projektu: 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Please publish modules in offcanvas position.