Dětský den

Dne 28. 5. 2016 proběhl v obci dětský den, za podpory Přátelů Tvrdkovska z.s. a obecního úřadu.

Firma Elektkrowin poskytla příspěvek na konání akce ve výši 20 tis. Kč z Motivačního programu společnosti Elektrowin. Součástí akce bylo zapojení dětí a občanů do sběru nepotřebných elektrických spotřebičů. Bylo odevzdáno celkem 20 ks malých elektrospotřebičů. Občané byli informováni o způsobu a možnosti sběru elektrospotřebičů.

Děkujeme firmě Elektrowin za poskytnutí příspěvku.

          Dětský den 2016 032 

Informace o cestovních dokladech pro děti do 15-ti let

Informace o možnostech a pravidlech vyřizování

cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let.

cestovni_doklady.pdf